نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

دانلود پاورپوینت بررسی رنسانس، باروک و روکوکو

تومان70,000
پاورپوینت بررسی رنسانس، باروک و روکوکو در 34 اسلاید اماده و محیا گردیده است. در سه بخش معاری دورهای رنسانس، باروک و روکوکو را مورد بررسی قرار داده ایم که در هر بخش به مهترین بناهای آن سه دوره به طور مختصر اشاره کرده ایم. هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی شما با معماری بعد از قرون وسطی یعنی رنسانس به بعد می باشد در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال برده، در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ. وب سایت معماری ارشد کار ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد. پروژه های مورد نظر خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف وبالاترین کیفیت دریافت کنید.

فهرست مطالب

 • سبک های معماری
 • سبک رنسانس
 • زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و پیدایش رﻧﺴﺎﻧﺲ
 • تعریف لغوی رنسانس
 • تعریف سبک رنسانس
 • رویدادهای بزرگ در رنسانس
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي رﻧﺴﺎﻧﺲ
 • هنرمندان و معماران بزرگ
 • گاهشماری دوره رنسانس (نوزایی)
 • سبک باروک
 • تعریف لغوی باروک
 • علل به وجود آمدن شیوه باروک در اروپا
دوره رنسانس